عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرينگ مخروطي

درمورد بلبرینگ سرامیکی چه میدانید؟

بلبرینگ سرامیکی می تواند تا 40 درصد کمتر از آنهایی که بسته به اندازه و مواد فولاد وزن دارند مورد استفاده قرار بگیرند.

بنابراین ترکیبی بلبرینگهای سرامیکی می تواند 20 تا 40 درصد سریعتر از بلبرینگ مرسوم کار کند. این گریز از مرکز بارگذاری چوبکشی مخالف، را کاهش می دهد.این به این معنی که شیار نژاد بیرونی اعمال نیروی کمتری درون برابر توپ به عنوان چرخش تحمل.

این کاهش در نیروی اصطکاک و مقاومت نورد را کاهش می دهد.توپ سبک تر تحمل به چرخش سریع تر و استفاده کمتر انرژی برای حفظ سرعت آن اجازه می دهد.

 

دانستن اطلاعات کافی در مورد بلبرینگ چه مزایایی دارد؟

بیرینگ ها (بلبرینگ ها، رولر بیرینگ ها، ژورنال بیرینگ ها، بیرینگ های خطی و ...) جزء پرکاربردترین قطعات مکانیکی مورد استفاده در ماشین آلات و صنایع مختلف می باشند و داشن شناخت کافی در زمینه مباحث مطرح در حوزه بیرینگ ها، تأثیر قابل توجهی در استفاده بهینه از این بیرینگ ها و کاهش هزینه های صنایع مختلف خواهد داشت.

دلیل اینکه بلبرینگ ها لکه دار میشوند چیست؟

علل:
1) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک.
2) در بلبلبرینگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ایجاد می شود و در رولبلبرینگ ها این امر بیشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نیرو پدید می آید

تغییر رنگ بلبرینگ چگونه ترمیم میشود؟

تغییر رنگ می تواند به صورتهای : زنگ زدگی، ایجاد حفره، خوردگی و تغییر رنگ حرارتی تقسیم شود. زنگار می تواند توسط یک حلال آلی استون زدوده شود. با بررسی میکروسکوپی ملاحظه می شود که حفره های الکتریکی از تخلیه الکتریکی حاصل می شود

باراولیه در بلبرینگ چیست؟

بسته به نوع برینگ، بار اولیه ممکن است به صورت شعاعی یا محوری اعمال شود.
مثلاً در مورد رولبرینگ های استوانه ای این بار به صورت شعاعی و در بلبرینگ های کف گرد به صورت محوری است.
در بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی که به صورت روبرو یا پشت به پشت جفت شده باشند، بار اولیه به صورت محوری اعمال می شود