عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انواع تسمه ها

 انواع تسمه ها 
تامین انواع تسمه و نوار نقاله جهت انتقال نیرو و جابجایی در خطوط صنعتی و بلبرینگ ها با برندهای معروف
HANCHANG – HANKOOK – DANGIL – TIMKE – TAIGER – JAGER – ETC-
ردیفهای A  و B و C و SPA -  SPB - SPC – SPZ  و ...