عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نقش جعبه و وکیوم در تشخیص بلبرینگ اصل

شناخت جعبه و وکیوم: جعبه و باکس SKF منحصر به فرد بوده و نوع جعبه، جنس جعبه، بسته بندی، نایلکس داخل و نگهداره داخل(روغن و گریس) مخصوص خود SKF میباشد. متاسفانه فروشگاههای سوء استفاده گر از تجربه نداشتن مسئولین خرید و مشتریان نسبت به این امر سوء استفاده کرده و اجناس تقلبی خود را وارد بازار مینمایند که منجر به ضرر و زیان های زیادی برای شرکت ها شده اند