عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

معرفی بلبرینگ های ICOS شرکت اس کا اف

ICOS مخفف عبارت “Integrated Compact Oil Sealed” می باشد و در منابع فارسی، بلبرینگ های ICOS با عنوان «بلبرینگ های نشت بندی شده در برابر روغن» ترجمه گردیده اند. از این بلبرینگ ها در مواردی استفاده می شود که شرایط نشت بندی مورد نیاز، فراتر از بلبرینگ های دارای نشت بندهای تماسی عادی باشد. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، یک مجموعه ICOS از یک بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۲ و یک نشت بند SKF wave تک لبه شعاعی از جنس NBR  تشکیل می گردد. بلبرینگ های ICOS شرکت  اس کا اف بلبرینگ های نشت بندی شده در برابر روغن در مقایسه با استفاده از ترکیب یک بلبرینگ و یک نشت بند شعاعی مجزا، بلبرینگ های ICOS فضای محوری کمتری را اشکال می کنند. به علاوه، به آسانی نصب شده و نیازی به ماشین کاری شفت با دقت بالا ندارند.در حال حاضر این بلبرینگ ها در ابعادی محدود، مطابق با جدول زیر تولید می شوند. حد سرعت این بلبرینگ ها به سرعت مجاز محیطی نشت بند بستگی دارد که برای این نوع بلبرینگ، معادل ۱۴m/s می باشد.