عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

صفحات ارتعاشی بلبرینگها چگونه کار می کند ؟

 رولربلبرینگ های کروی (بشکه ای)، مناسب ترین بلبرینگ ها برای استفاده در صفحات لرزاننده می باشند. تولیدکنندگان مطرح بلبرینگ، از طرق مختلف سعی دارند تا عملکرد رولربلبرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی را بهبود دهند. مجموعه تدابیر اتخاذ شده از طرف این تولیدکنندگان موجب شده تا رولربلبرینگ های کروی مورد استفاده در صفحات لرزاننده، دارای ویژگی های به خصوصی باشند که آن ها را از رولربلبرینگ های کروی معمولی، مجزا می نماید.یکی از مواردی که اغلب تولیدکنندگان رولربلبرینگ های مخصوص کاربردهای ارتعاشی روی آن تمرکز دارند، افزایش دقت این بلبرینگ ها از طریق کاهش تلرانس های ابعادی نسبت به نمونه های معمولی می باشد. به عنوان مثال، این کاهش تلرانس های ابعادی را می توان در رولربلبرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی ساخت شرکت های SKF، FAG، NSK و NTN مشاهده نمود.به علاوه، تولیدکنندگان بلبرینگ به دنبال افزایش میزان بار مجاز در رولربلبرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی هستند تا از این طریق، ضریب اطمینان بالاتری نسبت به بارهای ضربه ای به وجود آورند. افزایش بار مجاز این بلبرینگ ها از طریق  ارتقاء کیفیت فولاد مصرفی و بهبود فرآیندهای عملیات حرارتی صورت می گیرد.در اغلب موارد، تولیدکنندگان رولربلبرینگ های کروی ویژه کاربردهای ارتعاشی، تمرکز ویژه ای بر قفسه های این بلبرینگ ها دارند، هر چند که برخی از آن ها از قفسه های فولادی و برخی دیگر از قفسه های برنجی در این بلبرینگ ها استفاده می نمایند.همجنین در بسیاری از موارد، رولربلبرینگ های کروی ویژه کاربردهای ارتعاشی، دارای کلاس لقی شعاعی بالاتری نسبت به رولربلبرینگ های کروی معمولی هستند