عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

رینگ های داخلی و خارجی بلبرینگ چگونه ساخته میشوند؟

رینگ های داخلی و خارجی هر دو رینگ از یک روش ساخته می شود. پروسه تولید از موادخام لوله وار با ابعاد لازم شروع می شود . یک ماشین اتوماتیک شبیه ماشین تراش رینگ ها را برش می زند .(کمی بزرگتر از ابعاد مورد نظر ) این مقدار بزرگتر برای این است که عملیات حرارتی روی قطعه انجام خواهد شد و معمولا فولاد ها در عملیات حرارتی تاب بر می دارند یا دچار اعوجاج می شوند که نهایتاً پس از عملیات حرارتی ماشینکاری نهایی می گردند. رینگ های خشن (از لحاظ ابعادی) برای چندین ساعت ( با توجه به اندازه ) وارد کوره عملیات حرارتی با دمای ۱۵۵۰ درجه فارنهایت ( ۸۴۳ درجه سانتی گراد ) سپس داخل حمام روغن می شوند تا خنک گردند و سخت شوند. این سخت کاری آنها را ترد نیز می کند. بنابر این مرحله بعدی تمپر کردن( بازپخت ) است . آنها را حدود ۱ ثانیه با دمای ۳۰۰ درجه فارنهایت (۱۴۸٫۸ درجه سانتی گراد ) حرارت می دهند و سپس در هوا سردمی کنند که نهایتاً این عملیات حرارتی باعث می شود رینگ ها هم سخت و هم مستحکم شوند . بعد از عملیات حرارتی رینگ ها آماده نهایی شدن هستند . اما رینگ ها در این شرایط برای بریدن با ابزارهای برش خیلی سخت اند پس باقیمانده کار باید توسط چرخ سنگ (سنگ زنی ) انجام شود .( این سنگ ها خیلی شبیه سنگ هایی هستند که برای تیز کردن سر مته ها و ابزار ها در فروشگاه ها به فروش می رسند غیر از اینکه برای سنگ زنی قسمت های مختلف رینگ ها چندین شکل سنگ لازم است. ) تقریباً تمام قسمت های رینگ توسط سنگ پرداخت می شود .سطوح استوانه ای باید دارای تلرانس استوانه ای بودن خوب و سطوح تخت باید به خوبی مسطح باشند .محل قرار گیری ساچمه ها ابتدا سنگ و سپس لپینگ می شود که چندین ساعت زمان می برد . پس از طی این مراحل رینگ ها آماده اند که با هم و با ساچمه ها مونتاژ شوند .در شکل مراحل کار و شکل شماتیکی پروسه تولید نشان داده شده است .رینگ های داخلی و خارجی هر دو رینگ از یک روش ساخته می شود. پروسه تولید از موادخام لوله وار با ابعاد لازم شروع می شود . یک ماشین اتوماتیک شبیه ماشین تراش رینگ ها را برش می زند .(کمی بزرگتر از ابعاد مورد نظر ) این مقدار بزرگتر برای این است که عملیات حرارتی روی قطعه انجام خواهد شد و معمولا فولاد ها در عملیات حرارتی تاب بر می دارند یا دچار اعوجاج می شوند که نهایتاً پس از عملیات حرارتی ماشینکاری نهایی می گردند. رینگ های خشن (از لحاظ ابعادی) برای چندین ساعت ( با توجه به اندازه ) وارد کوره عملیات حرارتی با دمای ۱۵۵۰ درجه فارنهایت ( ۸۴۳ درجه سانتی گراد ) سپس داخل حمام روغن می شوند تا خنک گردند و سخت شوند. این سخت کاری آنها را ترد نیز می کند. بنابر این مرحله بعدی تمپر کردن( بازپخت ) است . آنها را حدود ۱ ثانیه با دمای ۳۰۰ درجه فارنهایت (۱۴۸٫۸ درجه سانتی گراد ) حرارت می دهند و سپس در هوا سردمی کنند که نهایتاً این عملیات حرارتی باعث می شود رینگ ها هم سخت و هم مستحکم شوند . بعد از عملیات حرارتی رینگ ها آماده نهایی شدن هستند . اما رینگ ها در این شرایط برای بریدن با ابزارهای برش خیلی سخت اند پس باقیمانده کار باید توسط چرخ سنگ (سنگ زنی ) انجام شود .( این سنگ ها خیلی شبیه سنگ هایی هستند که برای تیز کردن سر مته ها و ابزار ها در فروشگاه ها به فروش می رسند غیر از اینکه برای سنگ زنی قسمت های مختلف رینگ ها چندین شکل سنگ لازم است. ) تقریباً تمام قسمت های رینگ توسط سنگ پرداخت می شود .سطوح استوانه ای باید دارای تلرانس استوانه ای بودن خوب و سطوح تخت باید به خوبی مسطح باشند .محل قرار گیری ساچمه ها ابتدا سنگ و سپس لپینگ می شود که چندین ساعت زمان می برد . پس از طی این مراحل رینگ ها آماده اند که با هم و با ساچمه ها مونتاژ شوند .در شکل مراحل کار و شکل شماتیکی پروسه تولید نشان داده شده است .