عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

در حالت کلی مراحل نظافت انواع بلبرینگ و رولبرینگ به ترتیب ذیل می باشد

در حالت کلی مراحل نظافت انواع بلبرینگ و رولبرینگ به ترتیب ذیل می باشد : ابتدا بلبرینگ و رولبرینگ ها را در یک محلول نفتی سرد غوطه ورد نمایید. توسط قلم موی مناسب شروع به تمیز کاری بلبرینگ و رولبرینگ نمایید. بلبرینگ و رولبرینگ ها را در محلول روغن سبک بچرخانید تا حلال از آنها خارج گرد. بلبرینگ و رولبرینگ های تمیز شده را به دقت بررسی نمایید تا خرابی و یا آلودگی در آنها باقی نمانده باشد. در صورت سالم بودن و همچنین خروج کامل محلول شوینده و تمیز شدن ، بلبرینگ و رولبرینگ را مجددا در دستگاه نصب و مورد استفاده قرار دهید