عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

جا به جایی بلبرینگ های سنگین

زيرا نمي توان آن ها را به صورت امن به كمك يك يا دو نفر جا به جا نمود. مي توان تجهيزات مناسب براي حمل و بلند كردن بيرينگ ها در كارگاه ساخت. ابزار جا به جايي بيرينگ ها (شكل 2) يكي از اين تجهيزات مي باشد كه بيشتر مشكلات را حل نموده و جا به جايي، نصب و بيرون آوردن بيرينگ ها را بر روي شفت آسان مي كند.