عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ دینام

بیرینگهای دینام (بلبرینگ دینام) ساختمان بلبرینگهای آهنربایی بسیار شبیه بلبرينگهای شیار عمیق بدون شیار جازنی است. اما چون در رینگ خارجی خارجی فقط یک لبه وجود دارد، اجزاء آن می توانند براحتی از بیرینگ جدا شوند. پروفيل دایرهای شکل شیار در رینگ خارجی، از مرکز رینگ به بعد، تبدیل به پروفیل خطی میشود. بیرینگهای دینام (بلبرینگ دینام) بار محوری در یک جهت می توانند تحمل کنند. به همین دلیل برای مهار نمودن شفت در راستای محوری باید از دو روی هم استفاده نمود. معمولا در این حالت بیرینگها را با لقی محوری کمی مونتاژ می نمایند تا امکان تغییرات جزئی در طول شفت و محفظه بیرینگ وجود داشته باشد. از آنجا که اجزاء بیرینگهای دینام (بلبرینگ دینام) قابل یاد هستند، میتوان رینگ داخلی با ساچمه ها و قفسه را جداگانه در جایگاهشان نصب نمود. ساچمه ها توسط قفسه ایی با مقطع U شکل از جنس برنج یا فولاد نگه داشته میشوند، البته از قفسه های یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت با الیاف شیشه نیز استفاده میشود. قفسه، ساچمه ها و رینگ داخلی، یک مجموعه را تشکیل میدهند. گرچه قطر خارجی تمام رولبرینگ ها تلرانس منفی دارند، ولی تمام بیرینگهای دینام تلرانس mm 0.01 + دارند منشاء این تفاوت به گذشته باز میگردد. بیرینگهای دینام (بلبرینگ دینام) در انواع لوازم الکتریکی کوچک از قبیل دینام، استارت خودرو، جارو برقی، قطب نما و … استفاده شدهاند، ولی رفته رفته جای خود را به بلبرینگهای شیار عمیق میدهند.هم اکنون در اکثر صنایع از بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۰۰۰ بعنوان بلبرینگ دینام استفاده میشود