عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ تماس زاویه ای چه قابلیتی دارد؟

بلبرینگ تماس زاویه‌ایی بلبرینگ تماس زاویه‌ایی قابلیت تحمل بار محوری و بار شعاعی را همزمان دارد این بلبرینگ ها در انواع مختلف ۱۵ و ۲۵ و ۴۰ درجه ساخته میشوند . این بلبرینگ ها دارای انواع بلبرینگ تماس زاویه‌ایی یک ردیفه ، بلبرینگ تماس زاویه‌ایی دو ردیفه و بلبرینگ تماس زاویه‌ای چهار نقطه ایی موجود میباشند . بلبرینگ ها‌ی تماس زاویه ایی یک ردیف خیلی بهتر از بلبرینگهای شیار دار قادر به تحمل بارهای محوری بالا میباشند بلبرینگ های تماس زاویه ایی یک ردیفه بشکل O , X یا پشت سر هم مونتاژ میشوند که به این چیدمانها به اصطلاح طرح عمومی گفته میشود . نوع دیگری از این چیدمانها که اصطلاحا به آن بلبرینگ محور میگویند با زاویه تماس ۱۵ و ۲۵ درجه میباشند و بلبرینگ های دقیقی میباشد که در تجهیزاتی با محور دوران دقیق و بدون لقی مانند کارگیر ماشینهای ابزار (ماشین های تراش ، فرز و سی ان سی ) بکار میروند . طراحی با زاویه‌ی ۱۵ درجه برای سرعتهای بالا و و طراحی با زاویه ۲۵ درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب میباشند . بلبرینگ تماس زاویه‌ایی دو ردیفه مشابه بلبرینگهای تماس زاویه‌ایی یک ردیفه با چیدمان O میباشند بلبرینگهای تماس زاویه ایی دو ردیفه قادر به تحمل بارهای سنگین شعاعی و محوری هستند . این بلبرینگ ها در طرحهای بدون حلقه آب بند یا با حلقه آب بند و رینگ داخلی این بلبرینگ ها در دو نوع قابل جدا سازی و غیر قابل جدا سازی ارائه شده اند