عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

برخی از بیرینگ های موجود در بازار، در یک یا دو طرف خود دارای حفاظ یا نشت بند می باشند.

برخی از بیرینگ های موجود در بازار، در یک یا دو طرف خود دارای حفاظ یا نشت بند می باشند. هدف از استفاده از حفاظ یا نشت بند جلوگیری از نفوذ آلودگی به داخل بیرینگ و خروج روانکار از آن می باشد. حفاظ ها از جنس فلز و نشت بندها از جنس لاستیک می باشند که در طرح های مختلف و از انواع متفاوت لاستیک تولید می گردند.

 بیرینگ هایی که در هر دو طرف خود دارای حفاظ یا نشت بند می باشند، از قبل گریس کاری شده و اغلب نیازمند روانکاری مجدد نمی باشند که این مزیت، موجب سهولت در استفاده و نگهداری از آن ها می گردد. وجود حفاظ فلزی در یک بیرینگ، اغلب با یک پسوند در نام گذاری آن مشخص می گردد. البته توجه به این نکته ضروری است که ممکن است پسوندهایی که تولید کنندگان مختلف به کار می برند، با یکدیگر متفاوت باشد.

نشت بندهای مورد استفاده در بیرینگ ها، اغلب به سه دسته نشت بندهای تماسی، نشت بندهای کم اصطکاک و نشت بندهای غیرتماسی تقسیم بندی می شوند. جهت دانلود جدول مقایسه ویژگی های اصلی انواع مختلف حفاظ های فلزی و نشت بندهای لاستیکی، روی لینک زیر کلیک نمایید.