عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

اولین شخصی که نیاز حضور بلبرینگ را احساس کرد چه کسی بود ؟

اولین شخصی که خود را با قضیه اصطکاک مشغول کرد شخصی بنام لئوناردوداوینچی بود،
در قرن ۱۸ که غلتک ها و ساچمه ها در خدمت آسانتر کردن جابجایی مکانیکی، کاربرد خود را نشان داده بودند برای اولین بار اقدامات مقتضی در جهت ساخت غلتک ها شروع شد.
اولین بار که بلبرینگ شعاعی حالت عمومی پیدا کرد اواخر قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۱۹ بود که توانست در صنعت جایی برای خود باز کند و در پیشرفت صنعت برای خود اعتباری بدست آورد و قبل از آن دستگاهها به بلبرینگ های لغزنده از نوع بسیار ساده مجهز بودند و هنوز زمان این آمادگی را نداشت که بلبرینگ در تعداد زیاد تولید شود زیرا احتیاج به ماشین آلات مخصوصی داشت و چنین ماشین آلاتی که بتوانند در مرحله اول فولاد سخت را بصورت گرد و به شعاعهای معین تبدیل کنند وجود نداشت در سال ۱۸۸۳ این امکان پدیدار شد و آقای فریدریش فیشر از شوانفورت راه حلی در این زمینه بدست آورد که به روش سنگ زنی بتوان تولید مناسب بدست آورد و شروع به تأسیس کارخانه بلبرینگ سازی نمود و آقای فيشر جهت اقتصادی نمودن تولید ساچمه اقدام به ساخت و تکمیل یک ماشین فرز ساچمه نمود.