عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

استیل با غلظت کربن

Steels با غلظت کربن در محدوده 0.8 - 1.1 wt % و کل substitutional محتوای جسم کمتر از 3 wt % , در اصل برای طراحی شده , از نظر تاریخی ابزارهای ماشینی بر بازار جمعی برای بلبرینگ [ s10 , 9 ]. آنها را می‌توان در martensitic با استفاده از نفت یا نمک, که این مواد به دمای بیشتر اوستنیت ; 1 که همچنین نشان می‌دهد که در محدوده مشخص شده , هر یک از این فهرست آلیاژهای ارجاع داده است به جایی در بدن این بررسی است. با این حال, تمرکز این بخش در حال 1 C - 1.5 Cr آلیاژهای نوع که بسیار محبوب هستند