عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آیا می دانید بلبرینگها زیر مجموعه کدام گروه صنعتی هستند ؟

بلبرینگ ها جزو زیر مجموعه بيرينگ های غلتشی هستند و  به طور کلی تمام بیرینگ های غلتشی از دو عدد رینگ و مجموعهای از اجزاء غلتنده که در مسیر مشخصی داخل رینگها حرکت می کنند، تشکیل شده اند. شکلهای استاندارد این اجزاء شامل ساچمه یا رولر استوانه‌ی یا رولر سوزنی یا رولر مخروطی یا رولر بشکهای متقارن یا رولر بشکهای نامتقارن میباشند. لطفاً با ما همراه باشید تا سیر تا پیاز بلبرینگ ها را مطالعه کنید.

 همچنین اجزای غلتنده  با قفسهای مهار شده اند تا همواره فاصله آنها از هم ثابت مانده و از برخورد و تماس آنها با جداره بلبرینگ یا رولبرینگ جلوگیری شود و در بیرینگهای قابل تفکیک، قفسه ها وظیفه دیگری نیز دارند که نگه داشتن مجموعه اجزاء کنار هم میباشد. این امر باعث تسهیل در نصب ببرینگ ها میشود اکثرا رینگها و اجزاء غلتنده  میباشد.