عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ - مخترع بلبرینگ چه کسی بود ؟

در سال ۱۸۹۱ آقای فیشر اولین کارخانه خود را در زمینه ریخته گری ساچمه های فولادی تأسیس نمود این کارخانه به سرعت ترقی کرد و همچنان فیشر تمایل داشت که در همان محل یک کارخانه دیگر احداث نماید اما متاسفانه سرمایه این کار را نداشت و از این رو در سال ۱۸۹۷ به این فکر افتاد که کارخانه خود را به یک شرکت سهامی تبدیل کند که در سال ۱۸۹۹ فردریش فیشر فوت کرد.پس از آن در سال ۱۹۰۹ اولین کارخانه اتوماتیک ریخته گری ساچمه های فولادی را اقوام ایشان احداث کردند .