عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرينگ مخروطي

پراهمیت ترین قطعه در چرخ خودرو بلبرینگ میباشد

یکی از پراهمیت ترین قطعات چرخ های خودرو و بهتر است بگوییم جلوبندی خودرو ها بلبرینگ ان است .بوجود امدن ایراد و خرابی در ان میتواند باعث بروز مشکلاتی برای سرنشینان خودرو بشود. درواقع مشکلات رایجی که پیرامون خرابی بلبرینگ ایجاد میشود میتواند حوادث جبران ناپذیری را رقم بزند