عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود

ویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود و جهت روغنکاری، پیش بینی های لازم بعمل آمده است و برای آبندی محور از (نوار نمدی) یا (رینگ نمدی) استفاده می شود و قبل از مونتاژ باید چند دقیقه در روغن داغ قرار داده شود هویزینگ -SN فقط در نوع یاتاقان شناور ساخته می شود، یک یاتاقان ثابت توسط قرار دادن (رینگ ثابت) در بدنه اش بوجود می آید. نوع دیگری از همين ياتاقان به یاتاقان (فلانژی) معروف می باشد.